Excellent Stables is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten, zoals in deze verklaring weergegeven.

Contactgegeven:

R.P.G.H. Hendriks

Kasteelweg 8

6095ND Baexem

0655571089

hhghendriks@gmail.com

Persoonsgegevens die Excellent Stables verwerkt

Excellent Stables verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van een of meerdere van onze diensten, omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Als bedrijf zijn wij verplicht alle NAW gegevens van onze klanten te beheren. Hieronder een overzicht van de gegevens die wij van u hebben/moet hebben:

 Voor- en achternaam

  • Adres, postcode, woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Bankrekeningnummer
  • Geboortedatum
Met welk doel en waarom wij persoonsgegevens verwerken

Excellent Stables verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Zodat wij u kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, het maken van afspraken.
  • Zodat wij u kunnen informeren over het wijzigen van onze dienstverlening.
  • Zodat wij alle betalingen kunnen verwerken in de bedrijfsadministratie.
  • De NAW gegevens waarvan wij wettelijk verplicht zijn om die te verwerken.
Hoe lang bewaart Excellent Stables uw gegevens?

Excellent Stables bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden ingezameld. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens tot 7 jaar na afloop van de opdracht, te bewaren. Hierna zullen ze worden vernietigd en uit het digitale adresboek verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Excellent Stables deelt uw persoonsgegevens met Administratie- en Belastingadviesburo Waeyen BV. Mocht het verder noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te moeten delen met derden, vraag ik daarvoor nadrukkelijk om uw toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Excellent Stables gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Excellent Stables.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hhghendriks@gmail.com. U krijgt z.s.m. reactie, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Excellent Stables maakt dan een afspraak om samen om tafel te gaan en dit verzoek te behandelen. Via email verstrekken wij geen persoonlijke gegevens. Tevens wil ik u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Excellent Stables neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hhghendriks@gmail.com.

Kasteelweg 8, 6095ND Baexem – hhghendriks@gmail.com – 06-55571089

KvK: 71471715         BTW: NL858728692B01       Bankrekeningnummer: NL86RABO0329985329